ff2000perxi2.jpg (28636 bytes)

    Reunió dels veterans en sortir de la missa