ff2000fideua2.jpg (51021 bytes)

    Les fideuaes preparades per J. Curto, de Jesús, estaven molt bones