ff2000bingo.jpg (40729 bytes)

    Els de la Comissió sabien més cantar els números del bingo, que no jotes ni cuplés